شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب خواجه نصیرالدین طوسی


در حال بارگذاری
۱۸ تیر ۱۳۹۸
PDF
19MB
226(113*2ص)
711 بازدید
۲۳۰۰۰ تومان
خرید

کتاب شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب خواجه نصیرالدین طوسی در مورد اسطرلاب که یکی از آلات علمی نجوم دوران گذشته است . که از روزگار پیش منجمان از برای ستاره شناسی و پیدا کردن افق و اوقات صبح و شام و دوری و نزدیکی کواکب و ارتفاع آفتاب و تعیین بلندی کوه ها و عرض رودخانه ها و طول و عرض بلاد و اکثر اعمال نجومی به کار می برده اند.

این رساله یکی از آثار و تألیفات خواجه نصیرالدین طوسی است، رساله کوچکی است به فارسی در معرفت اسطرلاب و طریق عمل به آن. نام بیست باب اسمی نیست که مؤلف خود بر آن نهاده باشد لیکن چون آن را به بیست باب مرتب کرده به این جهت به بیست باب مشهور گشته است.

 

فهرست کتاب شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب خواجه نصیرالدین طوسی:
این کتاب علمی شامل ۲۰ باب به شرح زیر است:
۱. باب اول در القاب آلات و خطوط و دوابر اسطرلاب
۲. باب دوم در معرفت ارتفاع گرفتن از آفتاب و ستاره
۳. باب سوم در معرفت طالع از ارتفاع
۴. باب چهارم در معرفت ارتفاع از طالع
۵. باب پنجم در معرفت دائر و ساعات مستویه و معوجه و اجزاء ساعات
۶. باب ششم در معرفت میل آفتاب و غایت ارتفاع او و بعد کوکب
۷. باب هفتم در معرفت مطالع بروج به خط استواء بلد و درجات ممر
۸. باب هشتم در معرفت خانهای دوازده گانه
۹. باب نهم در معرفت ساعات صبح و شفق
۱۰. باب دهم در معرفت ظل از ارتفاع و ارتفاع از ظل
۱۱. باب یازدهم در معرفت طالع سال مستقبل از طالع سال ماضی
۱۲. باب دوازدهم در معرفت عرض بلد و تحقیق آن
۱۳. باب سیزدهم در معرفت طالع وقت در شهری که آن را صفیحه نباشد
۱۴. باب چهاردهم در معرفت ارتفاع قطب فلک البروج
۱۵. باب پانزدهم در معرفت سمت از ارتفاع و ارتفاع از سمت
۱۶. باب شانزدهم در معرفت تقویم آفتاب
۱۷. باب هفدهم در معرفت بالای اشخاص هر نفع از زمین و پهنای رودها
۱۸. باب هجدهم در معرفت عمل کردن بر صفیحه آفاقی
۱۹. باب نوزدهم در معرفت راستی و کژی اسطرلاب
۲۰. باب بیستم در معرفت ستاره چند که بر اسطرلاب ها نقش کنند.

 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.